Kotva
Rozvrhy
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Dubnové třídní schůzky (TS)
12.4.2024

TS informativní (pro celou třídu) proběhnou 23. 4.  od 16.00 pro všechny třídy I. stupně

Třída VII. B má celotřídní schůzky od 17.00. 

Rodiče žáků, kteří vyjíždějí do Normandie mají TS od 16.30 do 17.00. 

Ostatní třídy II. stupně mají možnost tzv. tripartitních třídních schůzek. Rodič se svým potomkem si zvolí čas a navštíví konkrétního učitele. 

Odkaz k přihlašování na tripartitní TS dostanou rodiče od svého tř. učitele. Rodiče se na ně budou moci přihlásit od 16. 4.  do 22. 4. do 15.00. 

Mimořádné ředitelské volno
10.4.2024

Vážení rodiče, z důvodu nahlášené odstávky vody v oblasti školy a ŠJ vyhlašuje ředitel školy na pondělí 15. 4. 2024 mimořádné ředitelské volno. Oběd bude všem žákům hromadně odhlášen.
 
Pro žáky 1. - 3. tříd nabízíme pobyt v ŠD (viz zpráva v edookitu). 

Ředitelské volno se netýká tříd VI. B, III.C, IV. C a V. C - jejich předem nahlášená mimoškolní akce (výlety a školy v přírodě) se konají. 

Pozvání na další akci turistického kroužku! Dne 13. 4. jedeme jako každý měsíc vyvenčit pejsky do žimského útulku.
9.4.2024

Info ZDE (Velikost: 130.45 kB)

Školní psycholožka
2.2.2024
Po letech snahy se nám podařilo obsadit pozici školního psychologa v naší škole. V rámci základních škol je to rarita, neboť školních psychologů je v Ústeckém kraji zásadní nedostatek. 
 
Od 5. 2. 2024 bude tuto funkci v naší škole zastávat Mgr. Lenka Petrželková, absolventka Univerzity Karlovy (a také naší základní školy). 
 
Bude u nás působit každé pondělí a úterý. Zbytek týdne je zaměstnána v teplické Pedagogicko psychologické poradně. 
 
Všem žákům se postupně představí během prvních únorových dnů. 
 
Rodiče o paní psycholožce dostali zprávu prostřednictvím edookitu. 
 
Více informací ZDE.
Naši sponzoři
4.12.2023

Víte, kdo jsou naši sponzoři? Z 99% je tvoří naši rodiče (příp. jejich firmy) a my jim za to DĚKUJEME. Více na této stránce.

Anketa
Cítíš se ve škole bezpečně?
a) Ano
b) Ne
Celkem hlasovalo: 29

Školní psycholožka

Zobrazeno: 620x
Mgr. Lenka Petrželková

 

kontakt: lenka.petrzelkova@zsmetelkovo.cz popř. edookitem

tel.: 417 539 040

Úřední hodiny: pondělí či úterý – bude upřesněno, příp.  dle domluvy

sídlí ve II. patře v kabinetu spolu s primární preventistkou

počátek působení v naší škole: 5. 2. 2024

 

Školní psycholožka  je součástí školního poradenského pracoviště školy, společně s výchovnými poradkyněmi a metodičkami prevence. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Neméně důležitým prvkem práce školního psychologa je také etický kodex (Velikost: 171.13 kB), který ustanovuje další standardy práce školního psychologa, mimo jiných například zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

 

Jaká je náplň práce školního psychologa?

 

Ve vztahu k žákům:

 • Poskytuje krizovou intervenci, poradenství a konzultuje s dětmi prožívané náročné situace
  • Podporuje děti v emočně náročných situacích
 • Podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Například žáky se specifickými poruchami učení a chování, žáky s poruchami pozornosti, žáky s vadami řeči, žáky z odlišných kulturních a životních podmínek, žáky s odlišným mateřským jazykem či žáky nadané.
 • Zaměřuje se na prevenci školního neúspěchu
  • Techniky a hygiena učení, ve spolupráci s týmem školního poradenského pracoviště poskytuje kariérové poradenství
 • Pracuje se třídami
  • Práce na preventivních programech (techniky učení, relaxace, socio-emoční dovednosti), intervenčních programech i sociometrii.

 

Ve vztahu k rodičům:

 • Poskytuje individuální konzultace pro rodiče při řešení výchovných i výukových problémů dětí
 • Poskytuje poradenství a podporu při náročných životních situací, které mohou mít vliv na školní výkon dítěte
 • Spolupracuje s dalšími organizacemi a návaznými službami (školská poradenská zařízení – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra, střediska výchovné péče, zdravotnická zařízení aj.)

 

Ve vztahu k učitelům:

 • Poskytuje metodickou podporu pedagogům při řešení výukových i výchovných problémů, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů či plánů pedagogické podpory
 • Poskytuje krizovou intervenci při řešení náročných situací
 • Je součástí preventivního týmu, podílí se na koordinace školních poradenských služeb

 

Pro individuální práci s dítětem či k neanonymní práci se třídami (např. sociometrická šetření) je vždy nutný informovaný souhlas zákonných zástupců. Výjimku však tvoří:

 • Preventivní činnost – práce s kolektivy v rámci preventivních programů
 • Prvotní schůzka iniciovaná žákem
  • Školní psycholog žáka neodmítne, domluví se však se žákem na nutnosti kontaktu zákonného zástupce a podepsání informovaného souhlasu.
 • Krizová intervence
  • Náhlá a závažná krizová situace žáka, která vyžaduje okamžitou intervenci. Rodiče jsou o krizové intervenci následně informováni.
 • Podezření na týrání či zneužívání žáka
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.