Kotva
Rozvrhy
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Volby do nové školské rady
22.4.2024

Od 22. 4. 2024 vyhlašuje ředitel školy volby do nové školské rady (volební období 2024-2027). Samotné volby proběhnou mezi 20. 5. - 31. 5. 2024.

Více ZDE a také v přijatých zprávách v edookitu. 

Naši sponzoři
4.12.2023

Víte, kdo jsou naši sponzoři? Z 99% je tvoří naši rodiče (příp. jejich firmy) a my jim za to DĚKUJEME. Více na této stránce.

Anketa
Co je pro tebe nejlepší odměnou?
pochvala od paní učitelky (učitele)
vlastní dobrý pocit
dobrá známka
pochvala od rodiče
nějaký dárek
Celkem hlasovalo: 79

Školská rada

Vloženo: 21.2.2023 | Autor: Chalupny | Zobrazeno: 1973x
Informace o školské radě naší školy.

Volby nové školské rady s působností 2024 - 2027

Dne 22. 4. 2024 vyhlásil ředitel školy začátek voleb do nové školské rady. 

Od 22. 4. 2024 do 3. 5. 2024 se přijímaly anonymní návrhy na nové členy - z řad zákonných zástupců a z řad pedagogů. Obě skupiny byly informovány prostřednictvím edookitu, kde také mohly anonymně do 3. 5. 2024 nominovat členy. 

Po 3. 5. 2024  byli nominovaní osloveni, byl získáván jejich souhlas s kandidaturou a níže je zveřejněn seznam kandidátů. Samotné volby do školské rady probíhají ve dnech 20. 5. 2024 - 31. 5. 2024. 

Každý  zákonný zástupce má volbě vždy jen jeden hlas. 

 

Volební listina pro volby do školské rady

pro volební období 1.7. 2024 – 30. 6.  2027

 (volby probíhají elektronicky v prostředí edookit 20. 5. – 31. 5. 2024)

 

 

kandidáti na člena za zákonné zástupce jsou řazeni dle abecedy

 

Ing. Tomáš Bartoš, 47 let, Trade Chain Manager Zentiva, synové v VII. B a III. B

Mgr. Aleš Hajíček, 39 let, ředitel ZUŠ Teplice, synové v I. A + III. B

Ing. Štěpánka Hessová, 45 let, učitelka SŠ stavební a strojní, dcera v VI. A, syn v V. B

Mgr. Adéla Hufová, 38 let, učitelka a projektový metodik UJEP, syn ve III. A

Ing. Lukáš Janda, 41 let, IT programátor, dcera IV. B, syn VII. C

Mgr. Jitka Jarošová, 49 let, učitelka HŠ Teplice, syn v II. C

Mgr. Ing. Vlasta Kašparová, 45 let, personalistka ve zdravotnictví, dcera II. A, syn V. B

Mgr. Bc. Tereza Kloboučníková, 35 let, učitelka, dcera v I. B

Lucie Klusáčková, 44 let, metodik obchodního úseku, syn v V. C

Ing. Andrea Marková, 50 let, cost management staveb, synové v IV. C a VI. A

MUDr. Osama Moghrabi, 48 let, lékař, syn a dcera ve IV. B

Ing. Zdeňka Musilová, 42 let, středoškolská učitelka, synové v VIII. A a I. B, dcera VII. A

MgA. Tereza Nosková, 47 let, zástupce ředitelky – Konzervatoř Teplice, syn v VI. B

Monika Petruňová, 34 let, laborantka, dcera ve II. C

Ing. Jakub Rosocha, 36 let, finanční kontrolor, syn ve II. A

Mgr. Lucie Salačová, 41 let, učitelka SŠ, dcera v I. B a syn ve III. C

Mgr. Jan Skýpala, 43 let, sportovní manažer, syn ve IV. C

Ing. Zdeněk Šaroch, 47 let, obchodní ředitel, dcera v I. A, syn ve IV. A

Mgr. Lukáš Valenta, 44 let, manažer kvality a udržitelnosti, dcera ve III. C, syn v V. B

Bc. Jiří Žižka, 43 let, PČR – vedoucí dopravního inspektorátu, dcera v I. B

 

 

Složení školské rady 2021 - 2024

 • Počátek činnosti :   1. 7. 2021
 • Konec funkčního období: 30. 6. 2024
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady : Ing. Zdeňka Musilová
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Helena Novotná
 • Zástupce za zákonné zástupce : Ing. Zdeňka Musilová
 • Zástupce za zřizovatele : Bc. Jaroslav Bžoch
 • Kontakt :  zdenka.musil@gmail.com

Termíny schůzí: 20. 10. 2021, 7. 3. 2022, 13. 6. 2022, 4. 10. 2022, 20. 4. 2023, 11. 10. 2023, 13. 3. 2024

Jak často se školská rada schází?

Minimálně 2x ročně.

Čím se zabývá školská rada (§ 167, "školský zákon")

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

 

 

Složení školské rady 2018-2020

 

 • Počátek činnosti :   1. 1. 2018
 • Konec funkčního období: dle nařízení MŠMT, které nabylo účinnosti 29. 10. 2020 se funkční období školských rad prodlužuje na nejdéle 3 měsíce od skončení nouzového stavu, který skončil 11. 4. 2021. 
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady : Ing. Zdeňka Musilová
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Věra Raková 
 • Zástupce za zákonné zástupce : Ing. Zdeňka Musilová
 • Zástupce za zřizovatele : MUDr. Petr Najman
 • Kontakt :  zdenka.musil@gmail.com

 Termíny zasedání: 24. 1. 2018, 13. 6. 2018, 7. 11. 2018, 10. 4. 2019, 25. 9. 2019, 15. 4. 2020, 9.  9. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení školské rady 2015-2017

 

 • Počátek činnosti :   1.1.2015
 • Konec funkčního období: 31.12.2017
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady : MUDr. Petr Najman
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Věra Raková (zvolena pedagogy dne 11.11.2014)
 • Zástupce za zákonné zástupce : Ing. Marek Fujdiak (zvolen rodiči dne 18.11.2014)
 • Zástupce za zřizovatele : MUDr. Petr Najman
 • Kontakt :  najmanpetr@atlas.cz

 Termíny zasedání: 14. 1. 2015, 2. 6. 2015, 21.10.2015, 22. 6. 2016, 5. 10. 2016, 22. 2. 2017, 7. 6. 2017, 18. 10. 2017

  

 

Složení školské rady 2012 - 2014

 

 • Počátek činnosti :   1.1.2012 
 • Konec činnosti: 31. 12. 2014
 • Konec funkčního období: 31.12.2014
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady :  MUDr. Petr Najman
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Hana Maruščáková
 • Zástupce za zákonné zástupce : MUDr.Petr Najman
 • Zástupce za zřizovatele : Miroslav Havelka
 • Kontakt :  najmanpetr@atlas.cz

 

 termíny zasedání: 15.2.2012,  6.6.2012, 10.10.2012, 9.1.2013, 22.5.2013, 2.10.2013, 15.1.2014, 28.5.2014, 8.10.2014

 

 

Složení školské rady 2009 - 2012

 

 • Počátek činnosti :   1.1.2009
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady :  MUDr. Petr Najman
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Hana Maruščáková
 • Zástupce za zákonné zástupce : MUDr.Petr Najman
 • Zástupce za zřizovatele : Miroslav Havelka
 • Kontakt :  najmanpetr@atlas.cz

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.