Kotva
Rozvrhy
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Dubnové třídní schůzky (TS)
12.4.2024

TS informativní (pro celou třídu) proběhnou 23. 4.  od 16.00 pro všechny třídy I. stupně

Třída VII. B má celotřídní schůzky od 17.00. 

Rodiče žáků, kteří vyjíždějí do Normandie mají TS od 16.30 do 17.00. 

Ostatní třídy II. stupně mají možnost tzv. tripartitních třídních schůzek. Rodič se svým potomkem si zvolí čas a navštíví konkrétního učitele. 

Odkaz k přihlašování na tripartitní TS dostanou rodiče od svého tř. učitele. Rodiče se na ně budou moci přihlásit od 16. 4.  do 22. 4. do 15.00. 

Mimořádné ředitelské volno
10.4.2024

Vážení rodiče, z důvodu nahlášené odstávky vody v oblasti školy a ŠJ vyhlašuje ředitel školy na pondělí 15. 4. 2024 mimořádné ředitelské volno. Oběd bude všem žákům hromadně odhlášen.
 
Pro žáky 1. - 3. tříd nabízíme pobyt v ŠD (viz zpráva v edookitu). 

Ředitelské volno se netýká tříd VI. B, III.C, IV. C a V. C - jejich předem nahlášená mimoškolní akce (výlety a školy v přírodě) se konají. 

Pozvání na další akci turistického kroužku! Dne 13. 4. jedeme jako každý měsíc vyvenčit pejsky do žimského útulku.
9.4.2024

Info ZDE (Velikost: 130.45 kB)

Školní psycholožka
2.2.2024
Po letech snahy se nám podařilo obsadit pozici školního psychologa v naší škole. V rámci základních škol je to rarita, neboť školních psychologů je v Ústeckém kraji zásadní nedostatek. 
 
Od 5. 2. 2024 bude tuto funkci v naší škole zastávat Mgr. Lenka Petrželková, absolventka Univerzity Karlovy (a také naší základní školy). 
 
Bude u nás působit každé pondělí a úterý. Zbytek týdne je zaměstnána v teplické Pedagogicko psychologické poradně. 
 
Všem žákům se postupně představí během prvních únorových dnů. 
 
Rodiče o paní psycholožce dostali zprávu prostřednictvím edookitu. 
 
Více informací ZDE.
Naši sponzoři
4.12.2023

Víte, kdo jsou naši sponzoři? Z 99% je tvoří naši rodiče (příp. jejich firmy) a my jim za to DĚKUJEME. Více na této stránce.

Anketa
Cítíš se ve škole bezpečně?
a) Ano
b) Ne
Celkem hlasovalo: 29

Zápis pro rok 2024/2025

Vloženo: 20.2.2023 | Autor: Chalupny | Zobrazeno: 13951x
Stručné info k zápisu do 1. třídy s nástupem od září 2024. Stránka se postupně obměňuje.

 

Přihlásit dítě k zápisu bylo  možné elektronicky od 4. 3. do 3. 4. 2024.  

 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se konal 12. 3. 2024. 

Samotné zápisy se uskuteční v pátek 5. 4.  a v sobotu 6. 4.  2024.  

 

 

 

 

 

Vyhláška města Teplice o spádových oblastech škol (Velikost: 226.33 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 30 kB)

 

 

Jak jsou na tom naši deváťáci s úspěšností u přijímacích zkoušek na střední školy? Můžete se podívat ZDE.

Jak nás vidí naši stávající rodiče? Můžete zjistit ZDE.

 

 

 

Nejčastější dotazy ohledně zápisu :

(aktualizováno k 15. 1. 2024)

Kolik bude dětí ve třídě a jak probíhá výuka? 

Pro školní rok 2024/2025 budeme přijímat do každé třídy 24 žáků. Ve všech třídách bude probíhat výuka dle programu Začít spolu. 

 

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

 

Bude přijato tolik žáků, kolik umožňuje kapacita školy a tříd. Pro školní rok 2024/2025 to jsou tři první třídy po 24 žácích. Celkem tedy 72 žáků. 

 

Kolik žáků se hlásí k zápisu?

Vždy více, než je možno (kvůli kapacitě školy) přijmout. Většinou se počty přihlášených k zápisu pohybují okolo 110 - 130.  Pro školní rok 2022/2023 se přihlásilo 142 dětí.

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Viz níže. Přednost v přijímání mají děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy, a děti, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem naší školy.

 

Do jaké spádové oblasti vzhledem k našemu bydlišti patříme?

Viz vyhláška (Velikost: 226.33 kB) Města Teplice. 

 

Jak se dozvíme, že jsme přijati? 

 

Na této stránce bude po zápisu uveřejněn seznam přijatých žáků (zveřejněna jsou tzv. registrační čísla, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

 

 

Co máme dělat, pokud se dozvíme, že je naše dítě přijato?

Není třeba nic zařizovat. Začátkem června Vám e-mailem bude zaslána pozvánka na 1. třídní schůzky. Pokud bylo Vaše dítě přijato i do jiné ZŠ, neprodleně kontaktujte školu, do které v září nenastoupíte. 

 

Jsme nepřijatí, co máme nyní dělat?

Automaticky informujeme školu Vaší spádové oblasti (Velikost: 226.33 kB), na kterou tím pádem může být dítě v případě Vašeho zájmu přijato. Doporučujeme kontaktovat tuto školu, nebo jinou školu, kterou pro své dítě vyberete.

Pozn.: Pokud se někdo z přijatých rozhodne nastoupit do jiné školy než do naší, bude dána možnost přijmout dítě, které původně přijaté nebylo. Při nabízení možnosti dodatečného přijetí bude postupováno dle pořadí žáků a rodiče žáka budou telefonicky kontaktováni. 

 

Jsme přijati do 1. třídy do více škol, co máme nyní dělat?

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

Žádost o odklad (Velikost: 30 kB) se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení - nejčastěji Pedagogicko-psychologickou poradnu Teplice v Lipové ulici). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

Ano, budeme přijímat do šd všechny prvňáčky bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou na rodičovské (mateřské) dovolené.

 

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím e-mailu na ředitele školy nebo jeho zástupkyni.

 

 

Obecná pravidla zápisu:

 

  1. dítě dosáhne k 31. 8. 2024 věku 6 let,
  2. podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
  3. podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 jsou dále doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce,
  4. podmínku přijetí dítěte s odkladem školní docházky z roku 2023 je předložení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, (děti narozené před 1. 9. 2018).

Kritéria přijímání žáků: 

1. trvalé bydliště dítěte a jeho zákonného zástupce je ve spádové oblasti školy, 

2. absolvování všech částí zápisu,

3. sourozenec žáka, který je v den podání žádosti žákem ZŠsRVCJ Teplice, Metelkovo nám. 968 a současně žije se žákem ve společné domácnosti,

4. v případě, že kapacita 1. tříd nebude naplněna dle kritérií 1 – 3 a zároveň počet dalších zájemců bude vyšší, než je možný počet přijetí,  rozhoduje o přijetí pořadí, vytvořené součtem pořadí dítěte v každé části zápisu (tzn. přijati budou žáci s nejnižším součtem),

5. v případě shody v kritériu č. 4 rozhoduje ředitel školy na základě doporučení pedagogické rady učitelů 1. stupně ZŠ.

 

Co by měl budoucí prvňáček umět?

aneb základní desatero budoucího prvňáčka

  

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

5. Znám barvy (základní i doplňkové).

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo ,,desatero pro rodiče předškolních dětí"  (Velikost: 238.88 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.