Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Anketa
Vítám dobrovolný nástup žáků II. stupně do školy:
a) ano
b) ne
Celkem hlasovalo: 96

Návštěva žáků z partnerské školy

Vloženo: 22.9.2014 | Autor: Chalupny | Zobrazeno: 2848x | Zatím neupraveno

     Ve dnech 16. - 18. září byla zahájena praktická část spolupráce s německou školou z Coswigu u Drážďan. 18 českých žáků se po tři dny jako hostitelé věnovalo 18 německým žákům. Komunikačním jazykem byla angličtina.

 

     První den se žáci navzájem seznámili a poté metodou hry společně objevovali naše město s jeho dějinami a současným významem. Pak si své kolegy naši žáci vzali domů. Někteří byli kreativní a večer ještě organizovali neformální společenské aktivity společně s rodiči. Druhý den probíhala na škole jazyková animace, která měla přiblížit netradičním způsobem němčinu a češtinu a tak obě strany ještě více posilovat v jejich partnerství. Odpoledne na 40 člennou výpravu čekal průzkum bojem na hrad Doubravka, při kterém musely malé čtyřčlenné týmy úzce spolupracovat při zdolávání různých úkolů fyzických a intelektuálních. Vše bylo zakončeno českým špekáčkem, pečeným na otevřeném ohni. Jak také jinak u nás? Němečtí žáci však něco takového neznají. Otevřené ohniště a schpikatscheck, to je český kulturní fenomén.

 

     Poslední den se hodně diskutovalo o odlišném myšlení Čechů a Němců a vzájemných předsudcích. Především jsme ale konkrétně hodnotili společný strávený čas. Přes mnohá nečekaná překvapení z jinakosti druhého však všichni společné setkání hodnotili velmi pozitivně jako velkou zkušenost, která je bavila. Cílem našeho projektu je seznamovat mladé lidi s okolní evropskou kulturou přímou zkušeností, neprostředkovanou medii či tradiční školní výukou. Musíme dodávat, že tím jednoznačně boříme falešné představy nás i žáků a stavíme společnou tolerantní Evropu? Tolerance je hodnota, kterou se náš světadíl může pochlubit tradičně, právě i v době současné, kdy probíhají ozbrojené konflikty, které staví své fronty na argumentech své kultury, jazyka, náboženství; je to i hodnota velmi praktická.

 

    Žáci používají pro zachování fairovosti anglický jazyk, ale kdo umí, může mluvit klidně i jinými evropskými jazyky. Pro české žáky je obratnost komunikace v nečeském jazyce v dnešní globální vesnici nutností a naše škola (s rozšířenou výukou jazyků) se takových programů, jaký jsme právě absolvovali, ujímá samozřejmě. V příštím pololetí se role hostitelů a jejich hostů obrátí. Budeme se těšit. 

 

Věra Raková a Gabriela Maršálková - organizátorky projektu za naší školu

 

 
   V minulých dnech, 16. - 18. září, nás navštívili němečtí studenti z Coswigu, malého města nedaleko Drážďan. Jednalo se o výměnný pobyt s účelem naučit se cizí jazyk a poznat naše lázeňské a historické město Teplice.
Byl připraven velmi nabitý program. První den jsme ve škole hráli plno her na sblížení s německými žáky, a poté každý odešel se svým novým kamarádem domů, kde už bylo na nás, jak ho zabavíme.

     Dalšího dne se konal výstup na hrad Doubravka, doprovázen všemi možnými úkoly a závěrečným opékáním buřtů.
   Každá zábava někdy končí, a tak naši přátelé, plní zážitků odjeli zpět do svých domovů. Tím to však nekončí. Zanedlouho je totiž navštívíme my.
    Doufáme, že se tu našim návštěvníkům líbilo, a že si s sebou odnesli samé pěkné zážitky.


Vojtěch Hrabák, žák 8. C